Tutkiva kolme-oo verkossa
maanantaina, toukokuuta 22, 2006
  Oppilas, opiskelija, oppija
Eri teksteissä käytetään erilaisia termejä oppivasta ihmisestä. Monissa vieraissa kielissä on tyypillistä puhua opiskelijasta, kun tarkoitetaan korkea-asteen opiskelijaa (sama sana voi viitata sekä opiskelijaan että tutkijaan, kuten englannissa student). Suomen kielessä on sitä vastoin mahdollista puhua seitsemän vuotiaan opiskeluinnosta ja siitä, kuinka kolmas luokka opiskelee Itämeren planktoneita.

Suomen kielessä on vahvasti läsnä jako: oppilas oppii - opiskelija opiskelee. Oppilas on passiivisempi vastaanottaja, omaksuja. Opiskelija sitä vastoin etsii aktiivisesti, hän tutkii asiaa, jota haluaa oppia.

Suomen kieli on joustava ja rikas tässäkin kohdalla, sillä se tarjoaa luontevan tavan ohittaa oppilas/opiskelija -jako käyttämällä kaikista eri-ikäisistä, eri järjestelmien piirissä olevista oppivista henkilöistä nimikettä oppija.

Jonkun mielestä nimikkeillä ei ole väliä. Kuitenkin nimityksiin voi liittyä vahvoja historiallisesti kehittyneitä merkityksiä, joissa kuvastuu esimerkiksi valta-asema. Oppilas on opettajan alainen. Opiskelija on merkityssisällöltään huomattavasti itsenäisempi. Opiskella voi ilman opettajaakin. Oppija on neutraali termi, joka voi oppimisprosessissa kuvata myös opettajaa tai ohjaajaa.
 
Comments: Lähetä kommentti

Links to this post:

Luo linkki<< Home
Tutkimme opettamista, ohjaamista ja opiskelua verkossa. KyEtä-projektin innovaatioryhmän sukellus Eduwebiin.

Oma valokuva
Nimi: Anne Rongas

Nykyisin nettiverkostojen ja oppimisen kanssa (netti)töissä, sometutkailija, 9 vuotta ope/opo, lähes 20 vuotta maanviljelijä, maalaiskansalaisaktivisti Miehikkälä.

Perinteisten harrastusten ystävä (käsillä, luonnossa, ajatuksissa, mielikuvituksella).

CV:n tapainen.