Tutkiva kolme-oo verkossa
sunnuntaina, toukokuuta 21, 2006
  Pedagogisen kurssin opetussuunnitelma
Pedagoginen kurssi antaa hyviä valmiuksia opettajan ammattia suunnittelevalle tai muista kasvatustieteellisistä opinnoista kiinnostuneille lukiolaisille. Pedagogisen kurssin aikana opiskelija tutustuu keskeisiin oppimisteorioihin, koulutussuunnittelun perusteisiin sekä opetus-, ohjaus- ja oppimisprosessien vaiheiden hahmottamiseen. Kurssilla tutustutaan harjoitustyön kautta oppimisen psykologisiin ja sosioemotionaalisiin puoliin, mm. tutustumalla yhteisöllisen ja tutkivan oppimisen sovelluksiin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Kurssin harjoitustyö toteutetaan opiskelijaryhmän ja aineenopettajien yhteistyönä. Harjoitustyönä tuotetaan uusia verkkodidaktisia ratkaisuja kokeileva lukiokurssi (tai useampia kursseja). Suositeltavaa on, että opiskelija osallistuu myös harjoitustyönä syntyneelle kurssille.

Oppimateriaalina kurssilla käytetään soveltuvin osin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan sekä Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen kasvatustieteiden tiedekuntien luokanopettajakoulutuksen, yleisen kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen sekä elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutusohjelmien pääsykoekirjoja.
 
Comments: Lähetä kommentti

Links to this post:

Luo linkki<< Home
Tutkimme opettamista, ohjaamista ja opiskelua verkossa. KyEtä-projektin innovaatioryhmän sukellus Eduwebiin.

Oma valokuva
Nimi: Anne Rongas

Nykyisin nettiverkostojen ja oppimisen kanssa (netti)töissä, sometutkailija, 9 vuotta ope/opo, lähes 20 vuotta maanviljelijä, maalaiskansalaisaktivisti Miehikkälä.

Perinteisten harrastusten ystävä (käsillä, luonnossa, ajatuksissa, mielikuvituksella).

CV:n tapainen.